Idoll z Folinku

foto: Idoll z Folinku

Základní informace

Datum narození: 22.1.2016

Rodokmen

Finn von der Piste Trophe
Yankee vom Feuermelder IPO2, SchH3
Joker vom Eichenplatz SchH3
Yukon von der Bastillie SchH3
Alisha vom Eichenplatz SchH3
   
Amanda am Seeteich SchH2
Packo vom Feuermelder SchH3
Waleah am Seeteich SchH1
     
Hilary von der Piste Trophe IPO2
Nelson vom Frankengold SchH3
Valdo von den Hugenotten SchH3
Xoxi vom Frankengold SchH 3
   
Ronda vom Fichtenschlag SChH 2
Ray vom Fichtenschlag SchH3
Thora vom Fichtenschlag SchH3
Sendy z Folinku
Sony z Folinku ZVV1,5JX2 / P
Dargo z Folinku ZVV 1
Wallace aus Agrigento SchH3
Sara z Folinku
   
Fryga z Folinku ZVV1,5JX1 / N
Ero Saurus Slovensko SVV1
Yessi z Folinku
     
Itta z Folinku ZVV1,5JX1 / P
Wilko vom Fichtenschlag SchH3
Orbit von Tronje SchH3
Unsa vom Fichtenschlag SchH3
   
NINA z Folinku SchH1
Quero Hartis SchH3
Dolly z Podradbuzi